آرشیو گفتگو
مسئول تربیت و آموزش بسیج دانشجویی ایلام گفت: آزمون ورودی دوره خط امام(ره) استانی ایلام با حضور بیش از 100 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه های ایلام ظهر امروزدر نمازخانه الهادی دانشگاه پیام نور برگزارشد.
شربی نیازی یادآور شد: کسانی که در چهار سال جز وعده توخالی برای ملت ثمری به بار نیاوردند، امروز باید نه بزرگی از ملت بگیرند، آزموده را آزمودن خطاست.
عاقبت بین گفت: فردا در یک حرکت انقلابی ملت غیور ایران حماسه آفرینی دیگری از خود مقابل چشم جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.
ولیان از مردم غیور ایران اسلامی خواست: که با حضور باشکوه و آگاهانه خود اجازه ندهند دولت ناکارآمدی زمام اجرایی کشور را بدست گیرد تا بستری برای رهایی از رانت خواری و فاصله طبقاتی حاصل شود و انقلاب اسلامی ایران را به دست نااهلان نسپارند.
دارابی گفت: علاوه بر حضور حداکثری در انتخابات فردی باید در راس امور قرار گیردکه از همه ی ظرفیتها با نگرش و توجه به افرادکم درآمد و مستمند،توجه به زیرساختهای داخلی، امنیت ملی،عزت ،شرافت و کرامت جامعه ،توجه و اعتماد به جوانان داشته باشد و از حیث پاک دستی سرآمد و به شدت با فساد، رانت خواری،اختلاس و فزون طلبی ثروت مبارزه کند، اگر فردی اینگونه بود قطعا اصلح است و می تواند به نفع مردم وضع جامعه را تغییر دهد.
جمشیدی گفت: هرقدر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد در فضای بین المللی از وجهه ی بالاتری برخوردار خواهیم بود و این نشان از اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی دارد. در این میان نقش نخبگان، دانشجویان به ویژه کسانی که از مبانی انقلاب اسلامی و اهداف آن اگاه ترند قطعا بیش از دیگران است.
ملک محمدی با تاکید بر اینکه انتخابات سرنوشت ساز و غیر قابل اغماض است، گفت:مردم که صاحبان اصلی انقلابند می توانند با انتخاب فرد اصلح،که چشم طمع دشمن را کور کند، روح جدیدی در کالبد کشور بدمند.
راغ گفت: کسی می تواند ناجی مردم ونظام باشد که برطبق مدل حکومتی حضرت امیرالمومنین(ع) کشور را اداره کند.بر اساس مدل عدالت خواهی و به دور از اشرافیت و بر اساس ارزش های ناب اسلام ناب حرکت کند.
رسولی با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات پاسخی دندان شکن به دنیای غرب است، گفت: رئیس جمهور آینده باید فردی باشد که از حرکات پوپولیستی دوری کند و در مسیر انقلاب حرکت کرده و بداند که امروز ایران یک قدرت منطقه ای و جهانی است و تا زمانی که ما از نظر نظامی قوی هستیم می توانیم بر معادلات جهانی تاثیر بگذاریم. لذا باید از منظر اقتصادی نیز قوی شویم تا وابستگی به غرب کمرنگ تر شود.
شیری نیا گفت: ما دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، عمارهای رهبریم، صحنه ی پرشور انتخابات را خالی نخواهیم گذاشت و با انتخابی آگاهانه مشت محکمی بر دهان فتنه گران و منافقین خوایم زد.
|< < ...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... > >|