گروه خبری - کشاورزی
دبیرقرارگاه شهید زین الدین ایلام گفت: دانشجویانی که برای سفر به عتبات عالیات در اربعین امسال مشکل خروج از کشور دارند می توانند با مراجعه به بسیج دانشجویی نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.
خیرالله دیوالی، دبیر قرارگاه شهید زین الدین ایلام در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی بسیج دانشجویی در ایلام، به تشکیل ستاد اربعین دانشجویی در این سازمان اشاره کرد و گفت: کمیته های خادمین، اعزام، اسکان، پشتیبانی، خواهران و روابط عمومی از بخش های مختلف این ستاد می باشند.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی ایلام گفت: جناب آقای خیرالله دیوالی به عنوان دبیر قرارگاه زین‌ الدین در ایلام معرفی شد و در آینده نزدیک کارگروه‌ها و اعضای آن نیز معین و معرفی خواهند شد، به صورت مجدانه پیگیر مطالبات مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هستیم.
مسئول بسیج دانشکده فنی مهندسی برادران ایلام،گفت: وجود سفارت آمریکا در ایران حیاط خلوتی برای توطئه چینی و برنامه ریزی دشمنان ایران خواهد بود.
|< < ...31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >|