اجتماع فعالین جهادی و آئین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی جهادگران
1

اجتماع فعالین جهادی و آئین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی جهادگران

 

 زمان : ۴ الی ۶ اسفند ۱۴۰۱

 

مکان : تهران، خیابان طالقانی، مرکز رویداد شهید فخری زاده

 

ثبت نام جهت حضور بصورت فردی و گروهی:
b2n.ir/end.of.the.festival