شماره اول نشریه «سپیده دم» منتشر شد
شماره اول نشریه "سپیده دم" به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج پس از دریافت مجوز از سایت نشریات وزارت علوم منتشر شد.
1

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شماره اول نشریه "سپیده دم" به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج پس از دریافت مجوز از سایت نشریات وزارت علوم منتشر شد.

در شماره اول نشریه سپیده دم سرفصل‌های زیر آمده است:
-دنیا آماده تغییر بزرگ است
-داستان از اینجا رشوع شد
-سناریو تخلیه سفارت و ادامه
-کار کنسولگری
-فقط چهل کیلومتر
-الهام علی اف در قفقاز

فایل کامل این نشریه را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.