جمعه 7 مهر 1402

محصولات

شماره اول نشریه «سپیده دم» منتشر شد

شماره اول نشریه "سپیده دم" به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج پس از دریافت مجوز از سایت نشریات وزارت علوم منتشر شد.